Veluws Blonde Vlees

Veluws Blonde Vlees is een kleinschalig rundveebedrijf in Loenen. Er is stalruimte voor 20 zoogkoeien van het ras Blonde d’Aquitaine. In het weideseizoen grazen de koeien met de kalveren buiten. De percelen grenzen aan het druk bewandelde klompenpad van Loenen en wie via het Hameinde het bos inloopt heeft grote kans de koeien te zien. Jaarlijks worden 7 a 9 koeien geslacht en als vleespakket verkocht aan consumenten. De kudde wordt in stand gehouden met eigen opfok.
Er vindt geen preventief antibioticagebruik plaats en alles is er op gericht de koeien zeer diervriendelijk op te laten groeien.

De koeien grazen in het weideseizoen ter hoogte van Hameinde 22, 7371 CS Loenen.

Locaties die seizoensgebonden het Veluws Blonde Vlees verwerken/aanbieden:

  • Restaurant Grand CafĂ© de Korenmolen, Kanaalweg 3, Eerbeek
  • EetcafĂ© camping De Bosgraaf, Kanaal Zuid 444, Lieren

 

Fietsknooppunt: 87