Onze projecten

Eet je Uitzicht
Wat we eten, maakt ons landschap. Door te kiezen voor Echt Veluwe streekproducten ondersteun je de producenten en draag je bij aan de kwaliteit van het Veluws landschap. Kies daarom voor Echt Veluws brood, bier en kaas. Voor Veluwse wijn en wild. Voor vlees, vis en gevogelte. Of de non-food producten als Veluws hout en Veluwse vachten.

Echt Veluwe producenten zetten zich in voor het landschap op de Veluwe. Bijvoorbeeld door het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen, of door het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Samen met Stichting Streekeigen Producten Nederland, Stichting Landschapsbeheer  Gelderland en Hogeschool Van Hall Larenstein hebben we onderzocht hoe we het landschap verder kunnen versterken en zijn we concreet aan de slag gegaan op deelnemende bedrijven. 


Lokale Graanketens
Wat past er nou mooier in het Veluwse landschap dan wuivende korenvelden tegen de achtergrond van boomwallen en bossages? En hoe geweldig zou het zijn als het lokale bier van de Veluwe ook gemaakt is met de granen van de Veluwse akkers, en het brood met puur lokale ingrediënten. Brouwers en bakkers willen wel, maar het graan is vaak moeilijk verkrijgbaar of voldoet niet aan de juiste kwaliteit. En om bier te brouwen moet de gerst eerst gemout worden. Ook dat is op de Veluwe niet mogelijk.

Om de beschikbaarheid van het graan voor de lokale bakkers te vergroten, en om de mogelijkheden te onderzoeken voor een Echt Veluws bier met Veluwse mout uit een regionale mouterij zijn we met steun van de Provincie Gelderland en de Europese Unie een project gestart met als titel ‘Lokale Graanketens; Veluwse boeren voor Veluwse brouwers, bakkers en burgers’. Dit heeft onder meer geleid tot diverse nieuwe samenwerkingsverbanden tussen boeren en bakkers, de introductie van een Echt Veluwe pannenkoek en proefproducties van Veluwse mout, waarmee diverse lokale brouwerijen aan de slag zijn gegaan. Meer over de uitkomsten van het project lees je hier.

projectverslag Lokale Graanketens

Veluwse Streekproducten op de Kaart
Streekproducten zijn ‘hot’ en staan volop in de belangstelling. Toch zien we de producten onvoldoende terug op de menukaart bij Veluwse restaurants. Samen met deelnemende producenten en partner organisaties als Visit Veluwe en Veluwe op 1 werken we daarom aan het vergroten van de bekendheid van de ‘Echt Veluwe’ streekproducten, bij restaurants maar ook bij bewoners en bezoekers van de streek. Hiertoe hebben we match making events tussen producenten en restaurants georganiseerd, streekdiners en menu’s ontwikkeld, afspraken gemaakt met logistieke partijen, een minimap en filmpjes laten maken en deze website laten bouwen.